منطقه بازاریابی

Menu

اخلاقیات در بازاریابی

اخلاقیات در بازاریابی

مسئولیتت های اخلاقی مدیران و افراد حرفه ای شامل (1) شناسایی مقولات اخلاقی ، (2) مشخص کردن قواعد کلی رفتارهای اخلاقی ، و (3) تشویق کارکنان برای مراعات رفتارهای اخلاقی است. البته واقعیت این است که در این جهان هیچ یک از افراد فعال در کسب و کار حاضر نیست منافع شرکت خود را قربانی احساسات و اعتقادات دیگران کند. مدیر بازاریابی برای آن که بین علائق فردی و توجه به احساسات و اعتقادات دیگران بتواند حد تعادل را مراعات کند، به شاخص ها و رهنمودهایی نیاز دارد . چالش اساسی یعنی آنکه نشان داده شود مراعات اصول اخلاقی خوب ، باعث عملکرد مناسب کسب و کار در بلند مدت می شود.

سخت ترین شرایطی که فراوان به چشم می خورد، مدیریت غیر معنوی است. قضاوت های غیر معنوی ممکن است شکل عمدی ( مدیران معمولأ در تصمیم گیری های خود ملاحظات اخلاقی را دخالت نمی دهند ) و یا غیر عمدی ( مدیران ، تأثیر ملاحظات اخلاقی را بر تصمیم گیری های خود تشخیص نمی دهند ) داشته باشد که از هر دو حالت فوق باید اجتناب شود.

برای کارکنانی که می خواهند رفتار اخلاقی را شیوه خود قرار دهند، شاخص ها و رهنمودهای اخلاقی جنبه ای کلی دارند و جهت محدودی را برای آنها فراهم می کند. موارد زیر مبنای مناسبی را برای شرایطی که مستلزم تصمیم گیری های اخلاقی است ارائه می دهد:

  • آیا تصمیم من این برداشت را ایجاد می کند که شرکت من یک استثنا به شمار می رود و کارهایی متفاوت از کارها و شیوه های مرسوم انجام می دهد . به عبارت دیگر، آیا من فکر می کنم این اختیار را دارم که قانون شکنی کنم؟
  • آیا با گفتن تصمیم خود به مشتریان ، باعث ناراحتی آنها نخواهم شد؟
  • آیا با مطرح کردن تصمیمات خود برای متقاضیان شغلی که کفایت لازم را ندارند ، باعث ناراحتی آنها نخواهم شد؟
  • آیا تصمیم گیری من بدون صلاحدید و مشورت با دیگران بوده است و این احتمال وجود ندارد که مسئله مهمی را نادیده گرفته باشم؟
  • آیا از تصمیمات من ، فرد یا گروه خاصی سود خواهند برد و فرد یا گروه دیگری زیان خواهند دید و یا حداقل ، سودی نخواهند برد؟
  • آیا تصمیم من باعث ایجاد اختلاف بین افراد یا گروه های داخل شرکت خواهد شد؟
  • آیا من باید با سوء استفاده از موقعیتم و با زور و تهدید ، کاری کنم که تصمیم مرا اجرا کنند؟
  • آیا من ترجیح می دهم از عواقب این تصمیم اجتناب کنم ؟
  • آیا با گفتن این مسئله به خود که ” من مشکلی نخواهم داشت ” به سئوالات بالا با صداقت پاسخ داده ام؟ به عبارت دیگر آیا من این اختیار را دارم که قانون را زیر پا بگذارم؟

شاخص ها و رهنمودهایی که به آسانی قابل درک باشند ، امکان تصمیم گیری های اخلاقی را افزایش می دهند. ارزیابی جنبه های اخلاقی مربوط به شرایط تصمیم گیری ، چالشی مستمر برای مدیران به شمار می رود.

شرکت ها به شکلی بی سابقه از کارکنان خود ، توقع رفتاری اخلاقی دارند. برآورردهای انجام شده حاکی از آن است که بیشتر از سه چهارم شرکت های مهم آمریکایی، به شکلی فعال تلاش دارند رفتارهای اخلاقی را در  سازمان های خود تشویق کنند. شرکت ها در این راستا برای تشویق مدیران خود از روش های مختلفی استفاده می کنند. این روش ها شامل برگزاری کارگاه ها، طراحی کدهای اخلاقی سازمانی و صنعتی و ایجاد الگوهای ایفای نقش رهبری است.

Categories:   بازاریابی

یک دیدگاه