منطقه بازاریابی

Menu

تاکتیک های هشتگانه نفوذ

تاکتیک های هشتگانه نفوذ:

با چه روش هایی از دیگران می خواهید تا خواسته های شما را به اجرا در آوردند؟ آیا ترجیح می دهید به صورت مستقیم خواسته های خود را بیان کنید یا به صورت غیر مستقیم؟ مقدار زیادی از تعامل میان افراد، تلاش برای نفوذ در دیگران است . این تعامل و تلاش برای نفوذ در دل دیگران را می توان دررفتارهای پدر و مادر، فرزندان، همسر، دوستان، روسا و همکاران به خوبی مشاهده نمود. به بیان دیگر به تلاش های به کار گرفته شده در جهت تاثیر گذاری بر دیگری را به طور مطلوب نفوذ اجتماعی می نامند. در ادامه با 8 دستور عمل مختلف که برای حدکاثر سازی نفوذ اجتماعی خلق شده اند می پردازیم.

  • مشورت

از فرد درخواست می شود تا در یک تصمیم گیری، برنامه ریزی و چگونگی انجام یک کار خاص مشارکت نماید. به عنوان مثال به او گفته می شود: این برنامه جدید، خیلی جنجالی خواهد بود، چگونه می توان آن را به صورتی قابل قبول تر آماده نمود تا برای اجرا بدون نقص باشد؟

 

  • تشویق منطقی

برای ترغیب فرد به پذیرش یک پیشنهاد یا انجام کار ، دلایل منطقی و شواهد واقعی ارائه می شود. به این صورت که نشان داده شود پیشنهاد حیاتی است و احتمالا به کسب هدف های کاری منجر خواهد شد. به عنوان مثال به او می گوییم: اجرای این روش و برنامه جدید سبب می شود که زمان بیشتری را با خانواه صرف کنیم یا این که باعث افزایش 10 درصدی فروش ماهانه خواهد شد.

 

  • درخواست های انگیزه بخش

در این تاکتیک فرد درخواست خود را با ترکیبی از احساسات به صورتی که به ارزشهای شما نیز متوسل است به نمایش می گذارد. او شما را با افزایش اعتمادتان ترغیب خواهد کرد. به عنوان مثال گفته میشود: به دست آوردن این مبلغ فروش قطعی خیلی زیاد است اما میدانم که شما از عهده آن به راحتی بر خواهید آمد.

 

  • تاکتیک های خوشنود سازی

در این روش تنها کاری که مدیر انجا میدهد این است که ذهن کارمند را با افکار بسیار عالی در مورد خودش (مدیر) پر می کند. به عنوان مثال او به کارمندش می گوید: من از اولین روزی که وارد این شرکت شدی می دانستم که با بقیه متفاوت هستی بنابر این ازت می خواهم که این پروژه را مدیریت کنی.

 

  • تاکتیکهای ائتلاف

در این تاکتیک مدیر برای انجام کار توسط کارمند از حمایت های دیگران نیز بهر می برد. به عنوان مثال او میگوید: من این تصمیم را به تنهایی نگرفتم بلکه سایر افراد هیت مدیره نیز با من موافق هستند.

 

  • تاکتیک های فشار

در این روش مدیر از اهرم فشار استفاده می کند. برخورد او کاملا تهاجمی برخورد می کند و به کارمند می گوید: اگر این کار را انجام ندهی اخراج خواهی شد.

 

 

  • توسل به مقام های بالا تر:

مدیر ذکر می کند که مدیریت رده بالا با تقاضای او موافق است، اینگونه سعی در گرفتن موافقت کارمند دارد. مثلا می گوید که رئیس هم در این تصمیم از من حمایت می کند.

 

  • تاکتیک های داد و ستد منطقی

مدیر این وعده را میدهد که اگر این کار را انجام دهید پاداش دریافت خواهید کرد. این همان سیستم تشویقی است که انجام کار را با پاداش نقدی یا غیر نقدی ( سفر یا مرخصی) پاسخ می گویند.++

 

 

 

Categories:   بازاریابی, کسب و کار

یک دیدگاه