منطقه بازاریابی

Menu
بازارگرایی چیست؟ برای دستیابی به بازارگرایی باید اطلاعات مشتریان، رقبا و بازارها را به دست آورد. آنها را با توجه…
همانطور که می دانیم در گذشته میزان تقاضا بیشتر از میزان تولید کالا و خدمات بود، به همین دلیل تولید…